FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मौसम ढुङ्गेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय mausamdhungel1992@gmail.com 9815025444
विनोद कुमार चौहान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय binodchauhan3@gmail.com 9841583316
जमुना कटुवाल अधिकृत छैठौं तथा सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा jamunakatuwal28@gmail.com 9852620420
जीवन भट्टराई इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा jeewan.bhattarai1996@gmail.com 9864254626
करुणा नेपाल शिक्षा अधिकृत सामाजिक विकास र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा nepalkaruna51@gmail.com 9844658086
डा. आषिस गौतम सहायक पशु चिकिक्सक पशु सेवा शाखा aasishgautam27@gmail.com 9843223886
भक्ति प्रसाद रेग्मी कृषि प्रसार अधिकृत कृषि विकास शाखा bhaktiregmi7@gmail.com 9852684221
शंकर सुवेदी कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा sugam.su@gmail.com ९८५२६८२२५५
जीवन कुमार थापा लेखापाल राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा lifethapa@gmail.com 9843154419
ठाकुर भण्डारी नायब सुब्बा योजना शाखा, सामान्य प्रशासन र जिन्सी व्यवस्थापन तथा खरिद उपशाखा thakur.bhandari33@gmail.com 9844621533
जानुका बस्नेत सहायक पाचौं (प्रशासन) सामान्य प्रशासन र जिन्सी व्यवस्थापन तथा खरिद उपशाखा janabibasnet@gmail.com 9841852902
रमेश नेपाली सहायक पाचौं (प्रशासन) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय rnepali008@gmail.com 9848670254
मनिराज चङबाङ लेखापाल राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा changbangmaniraj@gmail.com 9852684105
राजेश भण्डारी आन्तरिक लेखापरिक्षक राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा rajeshbhandari1991@gmail.com 9817993221
भरत रिजाल आन्तरिक लेखापरिक्षक आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा तथा राजश्व शाखा rijalvarat@gmail.com 9852684223
सारदा कुमारी ढुङ्गाना कम्प्युटर अपरेटर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय saradad932@gmail.com 9843697432
दयानन्द चौधरी सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा dayanandchaudhary420@gmail.com ९८५२६८४८४०
राधिका तामाङ्ग स.म.बि.नि महिला विकास तथा उध्यम विकास उपशाखा radhikatmgg@gmail.com 9862769381
गोविन्द कुमार यादव सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा gobindyadav355@gmail.com 9842134471
सविना निरौला लेखापाल राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा sabinaniraulailam@gmail.com 9842789343
सविना निरौला लेखापाल राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा sabinaniraulailam@gmail.com 9842789343
उगेन मणि लिम्बु सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ugenlimbu90@gmail.com 9825903409
गण‍ेश बहादुर शाहि नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ganeshshai12@gmail.com
भावना आले मगर प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र bhawanaalemagar50@gmail.com 9816320947
दिपक कुमार चौधरी प्राविधिक सहायक रोगजार सेवा केन्द्र 9816794738
सोनेलाल चौधरी असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर 9817020660
विनोद लुइटेल अमिन भवन, घरनक्सा पास उपशाखा binod.luitel40@gmail.com 9844656400
प्रकाश ढकाल- खरिदार गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय prakashdhakal688@gmail.com 9862688860
विवेक ढकाल खरिदार राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा bibekdhakal619@gmail.com 9861794292
शान्तिलाल सापकोटा खरिदार नायब प्राविधिक सहायक shantilalspk1995@gmail.com ९८५२६८४२२१
सिता अधिकारी खरिदार गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय adhikarisita2047@gmail.com