FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अवैधानिक मदिरा उपयोग उंव सेवनमा कडाई गरिएको सम्बन्धमा। २०८०।२०८१ 05/02/2024 - 18:16
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७। २०८०।२०८१ 01/25/2024 - 13:12 PDF icon rastripati mahila utthan karyakram[1].pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको भू-उपयोग योजना, २०८० २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:39 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको भू उपयोग योजना २०८०.pdf
राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० २०८०।२०८१ 09/03/2023 - 13:02 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० (3).pdf
राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०८० २०८०।२०८१ 09/03/2023 - 13:01 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका २०७९ संशोधन मिति २०८०।०४।३१ २०८०।२०८१ 07/05/2023 - 17:57 PDF icon कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका २०७९-०४-३१.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० । २०८०।२०८१ 06/26/2023 - 17:01 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० (2).pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय सेवाको तह बृद्धि/बढुवा सम्बन्धी राजपत्र २०८० २०७९/०८० 06/23/2023 - 11:55 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय सेवाको तह वृद्दि सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० - Copy.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको आप्रवासन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 04/08/2023 - 16:54 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको आप्रवासन कार्यविधि, २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिका साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ राजपत्र । २०७९/०८० 04/05/2023 - 23:11 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिका साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ राजपत्र.pdf

Pages