FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फालेलुङ गाउँपालिकाको वन एन २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 12:36 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको वन एन २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:21 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:19 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 17:03 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 17:01 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 16:59 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको मेलमिलाप समिति सञ्चालनको कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 16:58 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको मेलमिलाप समिति सञ्चालनको कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको मिलिजुली बिउपुजी परिचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 16:57 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको मिलिजुली बिउपुजी परिचालन कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको अपाङ्गताहरुलाई आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 16:56 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको अपाङ्गताहरुलाई आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि-२०७८.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचार सहयोग अनुदान कार्यविधि - २०७८ ७८/७९ 11/29/2021 - 16:47 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचार सहयोग अनुदान कार्यविधि - २०७८ (1).pdf

Pages