FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचार सहयोग अनुदान कार्यविधि - २०७८ ७८/७९ 11/29/2021 - 16:47 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचार सहयोग अनुदान कार्यविधि - २०७८ (1).pdf
लघु उद्यमशिलतामा आधारित मेडपा कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 13:23 PDF icon लघु उद्यमशिलतामा आधारित मेडपा कार्यविधि २०७८.pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 12:24 PDF icon कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका, २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको लेखा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/03/2021 - 16:01 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको लेखा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकामा पशु तथा कृषि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा संचालन गर्ने कार्याविधि २०७८ ७७/७८ 05/17/2021 - 12:11 PDF icon प्राविधिक शिक्षालय कार्यविधि.pdf
पर्यटन नीति २०७७ ७७/७८ 04/25/2021 - 17:29 PDF icon पर्यटन नीति २०७७.pdf
जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी ऐन,२०७७ ७७/७८ 01/20/2021 - 14:19 PDF icon जलस्रोत.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 01/20/2021 - 14:12 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019 (1).pdf
फालेलुङ गाउँपालिका, खानेपानी मुल दर्ता एवम् खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति कार्याविधि, २०७७ ७७/७८ 11/30/2020 - 13:31 PDF icon खानेपानी मुल दर्ता कार्यविधि २०७७.pdf
स‌ंशोधित विपद् कोष २०७५ ७७/७८ 08/30/2020 - 14:29 PDF icon स‌ंशोधित विपद् कोष २०७५.pdf

Pages