FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० २०८०।२०८१ 09/03/2023 - 13:02 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० (3).pdf
राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०८० २०८०।२०८१ 09/03/2023 - 13:01 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० । २०८०।२०८१ 06/26/2023 - 17:01 PDF icon राजपत्र फालेलुङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० (2).pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय सेवाको तह बृद्धि/बढुवा सम्बन्धी राजपत्र २०८० २०७९/०८० 06/23/2023 - 11:55 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय सेवाको तह वृद्दि सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० - Copy.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको आप्रवासन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 04/08/2023 - 16:54 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको आप्रवासन कार्यविधि, २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको कर्मचारीको आन्तरीक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७९ २०७९/०८० 03/14/2023 - 13:47 PDF icon कर्मचारीको आन्तरीक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९.pdf
आधारभूत तह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ वेबसाईटमा प्रकाशन गर्ने २०७९/०८० 03/06/2023 - 07:02 PDF icon आधारभूत तह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको वाङमय प्रतिष्ठान स्थापन तथा संचालन सम्बन्धी फालेलुङ राजपत्र २०७९/०८० 02/15/2023 - 14:02 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको वाङमय प्रतिष्ठान ऐन २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९/०८० 02/14/2023 - 20:15 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ को संशोधन विधेयक, २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिका साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ २०७९/०८० 02/08/2023 - 16:54 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिका साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf

Pages