FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फालेलुङ गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका, २०७९ २०७९/०८० 11/29/2022 - 11:41 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ (1).pdf
प्रकोप राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ २०७९/०८० 11/06/2022 - 13:01 PDF icon प्रकोप राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
आर्थिक सहायता उपलब्ध सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ २०७९/०८० 11/06/2022 - 12:55 PDF icon आर्थिक सहायता उपलब्ध सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
टोल बिकास संस्था गठन कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 07/04/2022 - 14:15 PDF icon टोल बिकास संस्था गठन कार्यविधि २०७९.docx_.pdf
होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 07/04/2022 - 14:13 PDF icon होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको वन एन २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 12:36 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको वन एन २०७९.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:21 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:19 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 17:03 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि २०७८.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/07/2022 - 17:01 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages