FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सम्झौता गर्न आउने बारे । ( ठेक्का नं PHRM/NCB/WORKS/2077/078-03 ( Akashe-Anshuvanjyang-Nadang Chowk-samankha-Hewakhola road project (Section varying from nadang chowk to Hewakhola Road) (part-A) )

सम्झौता गर्न आउने बारे । (ठेक्क न‌ं PHRM/NCB/WORKS/2077/078-04 (Ogemba-chiruwa-dawaipani-kartike-Goruwale-MOtorable Road Project.)

करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सुचना ।

लगत साझेदारीमा गाई प्रवर्दन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

अण्डामा आत्मानिर्भर कार्यक्रमको लागि कुखुरा पालनमा प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

आशयको सूचना जारी गरीएको बारे ।PHRM/NCB/WORKS/2077/078-03 ( Akashe-Anshuvanjyang-Nadang Chowk-samankha-Hewakhola road project (Section varying from nadang chowk to Hewakhola Road) (part-A)

आशयको सूचना जारी गरीएको बारे ।PHRM/NCB/WORKS/2077/078-04 (Ogemba-chiruwa-dawaipani-kartike-Goruwale-MOtorable Road Project.

Invitation For Bids for the Upgradation Of khunga Khola-Gauli Danda- Jorpati-Machhebung-Thoklimba-Road (Part-A)

बोलपत्रमा ठेक्का हाल्न एक दिन म्याद बढाइएको सूचना ।

Invitation For Bids for the Construction of Memeng Ma. Vi. Building, Phalelung-4

Pages