FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत गरीएको लिखित तथा छनौट परीक्षाको अन्तिम सूचना प्रकाशन गरीएको बारे ।

वडा नं ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

वडा नम्बर ८ को वडा भवनको सम्झौता गर्न आउने बारे ।

स्वास्थ्य शाहा अन्तरगत छनौट परीक्षाको मिति तोकिएको बारे ।

वडा नं २ को वडा भवनको सम्झौता गर्न आउने बारे ।

वडा नं ३ को वडा भवनको सम्झौता गर्न आउने बारे ।

सूचना सच्याइएको स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स/अ.न.मि तथा कार्यलय सहयोगी करार सेवामा पदपुर्तिको सूचना ।

वडा नम्बर ८ को वडा भवनको आशयको सूचना जारी गरिएको बारे ।

वडा नम्बर ४ को वडा भवनको आशयको सूचना जारी गरिएको बारे ।

वडा नम्बर ३ को वडा भवनको आशयको सूचना जारी गरिएको बारे ।

Pages