FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फालेलुङ गाउँपालिकाको वार्षिक निति तथा कार्याक्रम २०८०-०८१ २०८०।२०८१ 09/03/2023 - 13:05 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम, २०८०-८१.pdf
आम्दानि, खर्च तथा आर्थिक कारोवारको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको बारे । २०७९/०८० 07/17/2023 - 13:32 PDF icon IMG_20230717_0003.pdf
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०८० बमोजिम तहबृद्धि सम्बन्धि सूचना । २०७९/०८० 07/10/2023 - 12:05 PDF icon तहवृद्दि सूचना.pdf
२०८०।०८१ को निति तथा कार्यक्रम । २०८०।२०८१ 06/25/2023 - 16:13 PDF icon CamScanner 06-25-2023 15.42.pdf
फालेलुङ गाउँपालिका पर्यटन प्रवर्द्वन सिफारिस कार्यदल अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७९ २०७९/०८० 06/16/2023 - 15:40 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिका पर्यटन प्रवर्द्दन कार्यदल सिफारिस प्रतिवेदन, २०७९.pdf
गाउँसभा मिति २०७८।०३।१० ७७/७८ 12/22/2021 - 15:25 PDF icon suchana pati gau sava.pdf
आ.व २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ७७/७८ 06/25/2021 - 10:44 PDF icon आ.व २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/19/2019 - 11:37
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 13:20 PDF icon apanga parichaya patra.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७६/७७ 12/17/2018 - 14:25 PDF icon aachar sahita.pdf

Pages