FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फालेलुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०८१-०८२ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम । २०८०।२०८१ 06/23/2024 - 10:57 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०८१-०८२ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम (1).pdf
आ.व. २०८०।०८१ को तेस्रो त्रैमासिक स्वत सूचना प्रकाशन । २०८०।२०८१ 04/25/2024 - 17:50 PDF icon IMG_20240425_0003.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिक स्वत सूचना प्रकाशन । २०८०।२०८१ 01/31/2024 - 11:34 PDF icon IMG_20240131_0001.pdf
स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको वैठकको निर्णय सम्बन्धमा । २०८०।२०८१ 01/23/2024 - 16:25 PDF icon स्रो.अ. तथा ब. सि. नि. समितिको निर्णय.pdf
वडा नं. ८ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:34 PDF icon वडा नं. ८ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ७ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:34 PDF icon वडा नं. ७ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ६ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:33 PDF icon वडा नं. ६ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ५ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:32 PDF icon वडा नं. ५ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ४ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:31 PDF icon वडा नं. ४ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ३ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:30 PDF icon वडा नं. ३ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf

Pages