FAQs Complain Problems

वडा नं. १

वडा नं. १ को वडा कार्यालय, फालेलुङ-१,  कुटिडाँडामा रहेको छ  ।

Population: 
2668
Ward Contact Number: 
9814984919