FAQs Complain Problems

वडा नं. १

टेक बहादुर गुरागाई

वडा अध्यक्ष        टेक बहादुर गुरागाई             वडा सचिव          राजेन्द्र खत्री

सम्पर्क नं.          9852684211                    सम्पर्क नं.          9852684201

 

 

Population: 
2668
Ward Contact Number: 
9852684201