FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७५/७६ 04/16/2019 - 11:57

जस्तापाता खरिद तथा ढूवानी सम्बन्धि सुचना ।

७५/७६ 04/02/2019 - 14:11

मगरचेपा बाँसवोटे लुवाफु पापुन्देन घुमाउनेटार Road Upgrading

७५/७६ 03/05/2019 - 12:58 PDF icon टेन्डर.pdf

Motorcycles खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना।

७५/७६ 09/06/2018 - 07:33

Surveying equipments खरिद सम्बन्धि दरभाउ पत्र स्विकृत गरिएको आशय सम्बन्धमा।

७५/७६ 09/04/2018 - 10:46

Surveying Equipments खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि विस्तृत सूचना।

७५/७६ 08/19/2018 - 13:35

Surveying equipments खरिद सम्बन्धि विस्तृत Technical specifications

७५/७६ 08/19/2018 - 13:11 PDF icon सर्भे Tec.pdf

Motorcycles खरिद सम्बन्धि Technical specifications

७५/७६ 08/18/2018 - 16:31

Motorcycles खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि विस्तृत सूचना।

७५/७६ 08/18/2018 - 16:01

Motorcycles & Surveying equipments खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 08/18/2018 - 15:58

Pages