FAQs Complain Problems

समाचार

सेवा करारमा प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा मिति संसोधन गरिएको बारे सूचना। (अन्य सेवा करारको परीक्षा तोकिएको समयमा संचालन हुनेछ) थप जानकारीका लागि 9852684022 सूचना प्रविधि अधिकृत 9852684106 सदस्य सचिव

आर्थिक वर्ष: