ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 01/10/2018 - 14:46 PDF icon कर्मचारी-समायोजन एन 2074.pdf
नेपालको संविधान २०७२ पहिलो संसोधन ७३/७४ 01/10/2018 - 14:29 PDF icon नेपालको-संविधान प्रथम संसोधन.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४/०७५ ७४/७५ 12/12/2017 - 13:44 PDF icon Arthik Ain.pdf
फालेलुङ गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 13:43 PDF icon karya sampadan niyamawali 2074.pdf
फालेलुङ गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 13:37 PDF icon pramikaran,२०७४.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४/०७५ ७४/७५ 12/12/2017 - 13:35 PDF icon Biniyojan ain final.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 11:34 PDF icon Phalelung acharsahita.pdf
फालेलुङ गाउँकार्यपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 11:31 PDF icon gau sava sanchalan karyyabidhi 2074.pdf
फालेलुङ गाउँकार्यपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 11:29 PDF icon Karyabivajan niyamawali 2074.pdf
फालेलुङ गाउँकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 12/12/2017 - 11:27 PDF icon baithak sanchalan karyabidhi.pdf

Pages