FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली -२०७४ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:21 PDF icon karyabivjan.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली -२०७४ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:19 PDF icon karya sampadan.pdf
घ वर्गको निर्णय व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७४ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:17 PDF icon gha barga ko.pdf
प्रविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड सुविधाका कार्यविधि ७५/७६ 03/17/2019 - 12:15 PDF icon field subidha.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली-२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:13 PDF icon education regulation.pdf
फालेलुङ गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका वडाहरुमा व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको निर्देशिका-२०७५४ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:11 PDF icon byabasaya darta.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको विपद्/प्रकोप व्यवस्थापन कोष कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:08 PDF icon bipad kosh.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:06 PDF icon baithak sanchalan.pdf
आयोजना व्यवस्थापन सेवा खर्च कन्टेन्जेन्सि खर्च गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:04 PDF icon aayojana byabasthan.pdf
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बनेको मापदण्ड -२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:00 PDF icon aarthik sahayata.pdf

Pages