प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फालेलुङ्ग गाउपालिकाको बस्तुगत विवरण ७४/७५ 09/04/2017 - 18:27 PDF icon Phalelung Gaupalika Bastugat bibaran.pdf