वार्ड नं ३

वडा अध्यक्ष        वीर बिक्रम थाम्सुहाङ

सम्पर्क नं.          ९८१५०२६४८८८

वडा सचिव        हर्क प्रसाद जवेगु

सम्पर्क नं.          ९८१८२२८६४४