FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट खरिद सम्बन्धि अख्तियारी सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 07/30/2019 - 12:42 PDF icon अख्तियारी सम्बन्धमा.pdf

वडा नं ८ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:57 PDF icon वडा नं ८ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

वडा नं ७ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:57 PDF icon वडा नं ७ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

वडा नं ६ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:56 PDF icon वडा नं ६ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

वडा नं ५ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:55 PDF icon वडा नं ५ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

वडा नं ४ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:54 PDF icon वडा नं ४ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

वडा नं ३ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:53 PDF icon वडा नं ३ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

वडा नं २ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:53 PDF icon वडा नं २ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

वडा नं १ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:52 PDF icon वडा नं १ क्रियाकलाप व्याय २०७६०७७.pdf

व्याय अनुमान २०७६-०७७

७६/७७ 07/09/2019 - 10:49 PDF icon व्याय अनुमान २०७६-०७७.pdf

Pages