FAQs Complain Problems

फालेलुङ गउँपालिकाको विकास गर्न कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु उपयुक्त होला ?

सडक विकास तथा स्तरोन्नती
45% (20 votes)
खानेपानी तथा सिँचाईको विकास
16% (7 votes)
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी तथा प्रवर्दन
39% (17 votes)
Total votes: 44