सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मगरचेपा बाँसवोटे लुवाफु पापुन्देन घुमाउनेटार Road Upgrading

Invitation For Bids For The Upgrading  Of मगरचेपा बाँसवोटे लुवाफु पापुन्देन घुमाउनेटार सडक

बोलपत्रको लिङक

https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity

दस्तावेज: 

Pages