कार्यवहाक वडाध्यक्षहरुलाई एकदिने अभिमुखिकरण तालिम ।