FAQs Complain Problems

स्वास्थय शाखा बाट स्वनस्थय चौकिमा प्रशसति गरे रु २८०० अनुदान

लाग्ने समय: 
प्रशुति भए पछी
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्वास्थय चौकी प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित स्वनस्थय चौकी
सेवा शुल्क: 
निसुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकता र फोटो