FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि प्रसार / वालि उपचार / परार्मश

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
फालेलुङ गाउपालिका
सेवा शुल्क: 
निसुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदको नागरिकता 

धनिपुर्जाको फोटो कपि 

निवेदन

प्रक्रिया: 

फिल्ड अनुगमन गरेपछी