सूचना तथा समाचार

सन्दकपुर घोषणा पत्र

मिति २०७५ मंसिर ९

सन्दकपुर घोषणा-पत्र

फालेलुङ सन्दकपुर माइजोगमाइ सिदिङवा र याङवरक गाउँपिलकाको उच्च पहाडी तथा पर्यटकिय सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको एकिकृत रुपमा पर्याटन विकास गर्नको लागि देहाय बमोजिमको कार्ययोजना तय गरी सन्दकपुर घोषणापत्र जारी गरियो ।

दस्तावेज: 

Pages