FAQs Complain Problems

समाचार

 

फालेलुङ गाउँपालकाको WEBSITE मा स्वागत छ ।

"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ , सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔँ"

फालेलुङ गाउँपालिका चौरि महोत्सव

Read More

सुचना तथा समाचारहरु

 1. करार सेवामा शिक्षक पदपुर्ती गर्ने विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा । प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख ३० गते

 2. करार सेवामा शिक्षक पदपुर्ती गर्ने विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा । प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख २६ गते

 3. जस्तापाता खरिद सम्बन्धि दरभाउ पत्र स्विकृत गरिएको आशय सम्बन्धमा।मिति २०७६ बैशाख २४

 4. अ.हे.व. पदमा छनौट हुनुभएको उमेद्वार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना । मिति २०७६ बैशाख २३

 5. अ.हे.ब करार सेवाको लागि एकिकृत योग्यता क्रम सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख २३

 6. करार सेवामा शिक्षक पदपुर्ती गर्ने विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा । प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख २२ गते
 7.  करार सेवामा शिक्षक पदपुर्ती गर्ने विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा । प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख १८ गते

 8.  करार सेवामा शिक्षक पदपुर्ती गर्ने विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा । प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख १७ गते

 9. अ.हे.ब करार सेवाको पदको अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धि सुचना । प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख १६ गते

 10.  करार सेवामा शिक्षक पदपुर्ती गर्ने विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा । प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख १५ गते
 11. अ.हे.ब करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना  सुचना प्रकाशित मिति २०७५ चैत्र २७      दरखास्त फारमको लागी यहा क्लिक गर्नुहोस ।

 12. अध्यक्षकप फुटवल प्रतियोगिताको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने वारे

 13. अ.न.मी. संगिता चापागाई, जानकारी सम्बन्धमा

 14. अ.हे.ब करार सेवाको लागि अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

 15. अ.हे.ब करार सेवाको लागि एकिकृत योग्यताक्रम उपर दावी विरोध सम्बन्धि सुचना  प्रकाशित मिति २०७५ पौष १७

 16. अ.हे.ब करार सेवाको लागि प्रप्त दरखास्तहरुको एकिकृत योग्यता क्रम सम्बन्धि सुचना  प्रकाशित मिति २०७५ पौष १७

 17. वाड एवं बस्ति स्तरमा गठन भएको महिला समुह एवं वाड स्तरीय समितिहरु सुचिकृत हुने सुचना ।  प्रकाशित मिति २०७५ पौष १ गते

 18. अ.हे.ब करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५ पौष १ गते   दरखास्त फारमको लागी यहा क्लिक गर्नुहोस ।

 19. नागरिकता वितरण शिविर तथा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७५ मंसिर २१

 20. सन्दकपुर घोषणा पत्र  मिति २०७५ मंसिर ९ गते

 21. सब-इन्जिनियर पदमा छनौट हुनुभएको उमेद्वार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना ।

 22. सव ईन्जिनियर करार सेवाकाे लागी प्राप्त दरखास्तहरुको एकिकृत योग्यताक्रम ।

 23.  सव-इन्जिनियर करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना। प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५ असोज १० गते

 24. Motorcycles खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना प्रकाशित मिति २०७५ भाद्र २१

 25. अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवाको लागि छनौट हुनुभएका उम्मेद्वारहरु सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७५ भाद्र १२ गते 

 26. अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवामाको लागि दरखास्तवालाहरूको योग्यता सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति २०७५ भाद्र १२ गते 

 27. अ.हे.ब अनमी तथा ल्याव असिष्टेन्ट पदका लागि दरखास्तवलाहरुलाई सुचीकरण गरिएको सुचना  सुचना प्रकाशित मिति २०७५/०५/११

 28. अ.हे.ब अनमी तथा ल्याव असिष्टेन्ट पदका लागि दरखास्तवलाहरुलाई अन्तर्वातामा उपस्थित हुने सुचना प्रकाशित मिति २०७५/०५/११

 29. योजना कार्यान्वयनको लागि बार्षिक कार्य तालिका  प्रकाशित मिति २०७५/०५/०४

 30. अ‍.न.मी, अ.हे.ब तथा ल्याव असिष्टेन्ट करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना । प्रकाशित मिति २०७५/०४/२३

 31. खानेपानी पाइप खरिद तथा ढुवानीकाे सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सुचना ।  प्रकाशित मिति २०७४/११/१४

 32. विजुलीको पोल तथा जेनेरेटर खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि खुल्ला बोलपत्र आवहानको सुचना ।प्रकाशित मिति २०७४/११/०७

 33. संस्थागत सौर्य उर्जा प्रणाली खरिद तथा ढुवानीकाे सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सुचना । प्रकाशित मिति २०७४/११/०७

 34. सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति २०७४/११/०७

 35. सव-इन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७४।१०।२५

 36. माटो शिविर सञ्चालन गर्दै कृषी विकास शाखा। २०७४ माघ २३

 37. पेन डाउन गरिएको सम्बन्धमा । २०७४ माघ १४

 38. प्राविधिक कर्मचारी (अ.न.मी.) करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा छोटो सुची प्रकाशन २०७४/१०/०९ ।

 39. मोटरसाईकल खरिद गर्न सिलवन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना २०७४/१०/०५ ।

 40. प्राविधिक कर्मचारी (अ.न.मी.) करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०९।२८।

 41. डेरी सञ्चालन तथा प्रवर्दनको लागि प्रस्ताव आवहान । प्रकाशित मिति २०७४/०९/०९

 42. दुग्ध उत्पादन प्रवर्दनको लागि प्रस्ताव आवहान । प्रकाशित मिति २०७४/०९/०९

 1. सुचना प्रविधि अधिकृत करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०८।१९

 2. सिभिल इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०७।१७

Pages

जानकारी

कर्मचारी विवरण ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सुचना प्रविधि अधिकृत
कम्प्युटर अपरेटर
नायब सुब्बा

महत्वपुर्ण परिपत्रहरुको संगालो ।

 1. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका प्रकाशित मिति २०७६ बैशाख २३

 2. सार्वजनिक खरिदकार्य गर्दा संघिय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार गर्ने सम्बन्धि प्रदेशको परिपत्र । प्रकाशित मिति २०७५ चैत्र २८

 3. बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
 4. पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै २०७५ फागुन २६)
 5. २०७६ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी।

 6. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड तथा निर्धारण गर्ने परिपत्र

 7. प्रदेश सांसद विकास कोषवाट प्रप्त अनुदान ।

 8. १ नं. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान ।

 9. संघीय सांसद विकास कोषबाट प्रप्त अनुदान ।

 10. मासिक डोर र ज्यालादारी कर्मचारीहरु सम्बन्धमा ।

 11. वडा समिति वा वडा अध्यक्षबाट हुने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको ।

 12. गाउँपालिका/नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण ढाँचा सम्बन्धमा ।

 13. Mobile App सञ्चालन सम्बन्धमा ।

 14. आर्थिक बर्ष २०७५/०७६को स्वीकृत बजेट

 15. एक गाउँ एक पशु प्राविधिक सम्बन्धमा ।

 16. एक गाउँ एक कृषी प्रबिधिक सम्बन्धमा ।

 17. गाउँपालिकाको स्वीकृत कानूनहरु पठाउने

 18. गाउँपालिकाको स‌ंगठन संरचना दरवन्दी तेरीज ।

 19. गाउँ तथा नगसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५

 20. जातिय प्रमाणपत्र सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ।

 21. दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धमा निर्देशन .

 22. गाउँ / नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन, २०७४

 23. आमा बाबुको उमेर २० बर्ष नपुगी जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा ।

 24. अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा

 25. दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धमा निर्देशा ।

 26. भवन अाचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

 27.