सूचना तथा समाचार

डेरी सञ्चालन तथा प्रवर्दनको लागि प्रस्ताव आवहान ।

उत्पादित दुधको विविधिकरण तथा वजारी करण गर्न साझेदारीको अवधारणा अनुरुप निजि उद्यमी दुध उत्पादक सहकारी स‌ंस्थावाट ऋावेदनका लागि ३५ दिने सुचना ।

दुग्ध उत्पादन प्रवर्दनको लागि प्रस्ताव आवहान ।

एकिकृत दुग्ध उत्पादन प्रवर्दन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आवहानको १५ दिने सुचना  ।

Pages