सूचना तथा समाचार

गठन भएका महिला समिति सुचिकृत गर्ने सुचना ।

वाड एवं बस्ति स्तरमा रहेका महिला समुह एवं वाड स्तरीय समितिहरुको अभिलेख तथा लगत गाउँपालिकाको कार्यालयमा अध्यावधिक नभएकाले गठन भएका सम्पुर्ण समिति तथा समुहहरु यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा सुचिकृत हुनका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

सुचिकृत हुनको लागि आवश्यक कागजात

गठन भएका महिला समिति सुचिकृत गर्ने सुचना ।

वाड एवं बस्ति स्तरमा रहेका महिला समुह एवं वाड स्तरीय समितिहरुको अभिलेख तथा लगत गाउँपालिकाको कार्यालयमा अध्यावधिक नभएकाले गठन भएका सम्पुर्ण समिति तथा समुहहरु यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा सुचिकृत हुनका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

सुचिकृत हुनको लागि आवश्यक कागजात

अ.हे.ब करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना ।

फालेलुङ गाउँपालिकाको स्वास्थय तर्फका प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक रहेकाले करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने प्रयोजनका लाग यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

राडीपाखी बुनाई तालिमको लागि प्रशिक्षक आवहान

राडीपाखी बुनाइ सम्बन्धि पुर्ण ज्ञान भएको प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

नागरिकता वितरण शिविर तथा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन सम्बन्धि सुचना

यहि मिति २०७५ मंसिर २८ गते फालेलुङ ३ स्थित मच्छेवुङ माध्यमिक विद्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरको आयोजनामा एक दिने नागरिकता वितरण शिविर तथा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुन गईरहेको हुँदा सर्वासाधरणको जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

सन्दकपुर घोषणा पत्र

मिति २०७५ मंसिर ९

सन्दकपुर घोषणा-पत्र

फालेलुङ सन्दकपुर माइजोगमाइ सिदिङवा र याङवरक गाउँपिलकाको उच्च पहाडी तथा पर्यटकिय सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको एकिकृत रुपमा पर्याटन विकास गर्नको लागि देहाय बमोजिमको कार्ययोजना तय गरी सन्दकपुर घोषणापत्र जारी गरियो ।

दस्तावेज: 

Pages