FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

श्री कमल कन्ट्रक्सन

फिदिम पाँथर

अ.हे.ब करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना ।

फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थीत सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ बरडाँडामा रिक्त रहेको अ.हे.ब.  पदमा करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने प्रयोजनका लाग यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Pages