FAQs Complain Problems

फालेलुङ गाउँपालिकाको मिति २०७५/०४/२३ गते करार सेवाकाे लागि पेश हुन आएका दरखास्तहरु सुचीकरण गरिएको सुचना ।

प्रस्तुत विषयमा फालेलुङ गाउँपालिकाको मिति २०७५/०४/२३ गते करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना अनुसार अ.हे.ब अनमी तथा ल्याव असिष्टेन्ट पदका लागि पेश हुन आएका दरखास्तवलाहरु सुचीकरण गरिएको सुचना ।

आर्थिक वर्ष: